BRF_Palett_FINAL

Lekplatsen åtgärdas

Varje år görs en säkerhetsbesiktning av lekplatsen. Mot bakgrund av denna kommer lekplatsen på gård 7 att åtgärdas och vissa lekredskap tas bort.


Åtgärdande av lekplatsen på gården kommer att ske under vecka 28-29 (6 – 17 juli).

Vi ber er att vara särskilt försiktiga på gården under denna period

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till någon av oss i styrelsen!