BRF_Palett_FINAL

Ordningsregler

10. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn.
 
Det är viktigt att du visar hänsyn hela dygnet, det finns de som har skifttjänst och kan behöva sova på dagarna, andra kan behöva ro dagtid för att de är sjuka. Tänk på att även innergården är väldigt lyhörd, dessa ordningsregler gäller även om du stör på innergården eller på din balkong/uteplats.
 
Ska du ha fest så informera dina grannar innan att det kan finnas risk för störning genom t.ex. en lapp i trapphuset. Undvik helt störande aktiviteter på sena kvällar, nätter och tidiga morgnar.  Störande aktiviteter kan vara att borra i väggar, spika eller ha musik på för hög ljudvolym. Mer information om störningar vid renovering finns under punkten ”Förändringar i lägenheten”.
 
Du är ansvarig även för störningar som dina gäster eller andra i lägenheten orsakar, t.ex. andrahandshyresgäster. Ansvaret gäller också i allmänna utrymmen och runt husen och på gården.
 
Om du blir störd, så tala i första hand med din störande granne. Det bästa är om man kan lösa problemet grannar emellan. Fungerar det inte så kan du kontakta styrelsen eller vår förvaltare. Då är det viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen samt hur du blev störd. Vid enstaka företeelser behöver ej styrelsen kontaktas men om du upplever att du blir störd vid upprepade tillfällen så kan en kontakt med styrelsen hjälpa till att reda ut problemet. Vid störning som upprepade fall bryter mot våra ordningsregler så kan styrelsen ge den störande en tillsägelse. I allvarligare och upprepade fall kan uppsägning av lägenheten komma ifråga. Vid akuta mycket allvarliga störningar bör du själv kontakta polisen.