BRF_Palett_FINAL

Brandsäkerhet

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK

 • Om det brinner. Ring genast 112.
  Lita inte på att någon annan har ringt.
  D
  et är bättre att flera ringer än ingen alls.
 • Brinner det i din lägenhet - ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.
 • Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet. Räddningstjänsten hjälper dig ut.
 • Kontakta någon i styrelsen - de har nycklar till fastighetens dörrar samt ritningar vilket kan vara till stor hjälp i räddningstjänstens arbete

Brandskyddsregler

De brandskyddsregler som följer nedan är baserad på lagar, föreskrifter från myndigheter och krav från räddningstjänsten. Alla boende är skyldiga att följa dessa regler, och ansvarar för att sina gäster också följer reglerna.

 

Trapphus

Trapphus och källargångar måste alltid hållas fria från föremål – utan undantag.

 • Föremål i trapphuset kan försvåra om ni måste utrymma.
 • Föremål i trapphuset kan hindra räddningstjänstens angreppsväg. Slangen kan trassla in sig i en cykel och rökdykaren kan snubbla på en barnvagn.
 • Föremål i trapphuset är en brandrisk i sig. Utan något att elda kan det inte uppstå anlagda bränder.

Detta gäller allt; cyklar, barnvagnar, rullstolar, rullatorer, blomkrukor, flyttkartonger, leksaker, skräp osv.

 

Källare

Dörrar i källargångar för inte lämnas uppställda.

 

Inga brandfarliga varor får förvaras i källarförråd. Till brandfarlig vara räknas t.ex. gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, tändvätska, diesel och de flesta typer av sprayburkar.

 

Föremål i källargångar är riktigt farligt, även om det inte brinner. I flera källargångar släcks lyset med jämna mellanrum, och det blir då totalt mörker vilket medför en stor risk för att någon snubblar på föremålen. Detta gäller allt; cyklar, barnvagnar, rullstolar, rullatorer, blomkrukor, flyttkartonger, leksaker, skräp osv.

 

Lägenheter

Du ansvarar själv för brandsäkerheten i din lägenhet. Skaffa gärna brandsläckare. En pulversläckare är billig och enkel att använda, den räcker i ca 10 år innan den behöver fyllas på eller bytas.

 

Brandvarnare måste finnas och det är ditt ansvar att kontrollera och underhålla dessa.

 • Kontrollera regelbundet och byt batteri vid behov.
 • Byt brandvarnare var 10:e år.
 • Är lägenheten större än 60 m2 rekommenderas fler än en brandvarnare.

Lita inte på att brandvarnaren skall varna när det är dags att byta batteri. Batteriet kan ha tagit slut någon gång när ni varit bortresta och ni kan då ha missat varningen.

 

Brandfarliga vätskor får med vissa begränsningar förvaras i lägenheten

 • Sprayburkar och gasolflaskor - max 5 liter
 • Brandfarlig vätska i behållare - max 10 liter

Balkong

Det är ej tillåtet att grilla på balkongen.

 

Inglasad balkong räknas som lägenhet. På ej inglasad balkong får däremot gasolflaskor i högst P11-storlek (26 liter) förvaras, eller brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek.

 

Infart till gården

Det är inte under några omständigheter tillåtet att parkera framför grinden och blockera infarten till gården. När ni vid flytt eller transport kör in på gården, tänk då på att inte ställa er så att ni blockerar infart för andra, och stå inte parkerad på gården längre än vad som absolut är nödvändigt.

 

Infarten är den enda vägen in till gården och genom att parkera här blockeras angreppsvägen för utryckningsfordon. Detta kan få stora konsekvenser eftersom räddningstjänsten i händelse av brand kan vara tvungna att utrymma lägenheter med stegbil, vilket endast är möjligt om de kan köra in på gården.

 

Vid överträdelser kan s.k. kontrollavgift (privat utfärdad P-böter) komma att utfärdas.

 

Rökluckor

 

Alla fönster i trappuppgångarna är sk rökluckor som öppnas av räddningstjänsten för att vädra ut efter brand. Det finns också rökluckor och fönster i källaren som går in mot vissa källarförråd. Dessa får inte blockeras på så sätt att ventilationen förhindras.

 

Sopnedkast

Kasta aldrig något glödande, lättantändligt eller brandfarligt i sopnedkasten.

 • Se till att cigarettfimpar har slocknat ordentligt
 • Kasta aldrig grillkol i sopnedkastet. Grillkol kan återantända efter lång tid.
 • Brandfarliga vätskor skall lämnas till återvinningsstationen.

Se speciellt upp med linolja på papper eller trasor efter t.ex. impregnering av trä eller rostskyddsbehandling.

Linolja som torkar kan mycket lätt självantända vid kontakt med luftdrag. Lägg använda trasor i burkar fyllda av vatten och med slutna lock och lämna dem på återvinningsstationen, eller elda upp dem på ett säkert sätt.

Sopnedkastet är avsett för hushållsavfall. Allt annat avfall skall lämnas till Returen eller på återvinningsstationen.

 

Tänk också på att vårt sopsystem består av en vakuumsug vilket gör att det ofta blir dragigt i sopnedkastet. Detta luftdrag kan enklare orsaka återantändning av saker som tidigare brunnit eller självantändning av t.ex. linolja