BRF_Palett_FINAL

Cykelrum och barnvagnsförråd

Förvaring av cyklar

Cyklar ska förvaras i cykelrum eller i cykelställ och får inte placeras så att de hindrar framkomligheten på gården.

Obs!!! Endast cyklar får förvaras i cykelrummen allt annt såsom vagnar och leksaker m.m. kommer att plockas bort. Om något ni äger plockats bort kontakta styrelsen för att få det tillbaka.

 

Cykelrummen öppnas med samma passerbricka som porten.


Håll låg hastighet när ni cyklar på gården, se särskilt upp för gående och lekande barn.

 

Barnvagnsförråd

I port 77 finns det barnvagnsförråd. Denna dörr öppnas med samma blå nyckel som går till källarförråden.

 

Vad finns förråden?

Skissen nedan visar var rum för barnvagnar och cyklar finns på vår gård.

Kom igåg att barnvagnar och cyklar aldrig får förvaras i trapphus och källargångar. Läs mer om varför på vår sida om brandsäkerhet.

 

Behöver ni fler passerbrickor så att även barnen kommer åt sina cyklar, då kan ni beställa fler brickor här.