BRF_Palett_FINAL

Lägenhetsförråd

Till alla lägenher hör ett lägenhetsförråd. De flesta förråden finns i husens källare, men det finns också vissa lägenheter där förrådet är inne i lägenheten.

 

Lägenhetsförrådet har samma nummer som det som står på lägenheten dörr. Förrådet skall hållas låst med hänglås.

 

I vissa förråd finns det en lucka för rökventilation. Även de fönster som finns på vissa ställen i källaren är avsedda för rökventilation. Dessa luckor och fönster får inte blockeras.

 

Av brandsäkerhetsskäl är det mycket viktigt att gångarna utanför källarförråden hålls tomma på saker. Saker som står i gångarna kommer att tas bort vid regelbundna kontroller. Läs mer om brandsäkerhet.

 

Om ni har några frågor kring källarförråden, hör gärna av er till styrelsen!

 

Läs mer om belysningen i källarförråden i port 74 och 75.