BRF_Palett_FINAL

Bo i Palett

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PALETT
 


Ansvar för ordningen

Att bo här medför ett gemensamt ansvar. Alla bostadsrättshavare och föreningens hyresgäster ansvarar för att det är ordning och reda både i och utanför våra hus. Därför har styrelsen tagit fram och beslutat om dessa ordningsregler. De är till för vår gemensamma trevnad. Alla som bor här är skyldiga att rätta sig efter dessa regler. Du har inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen, dess medlemmar och dess hyresgäster. Alla ska trivas!
 
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.  I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.
 
För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller för alla som vistas inom vår fastighet. De gäller för dig som bostadsrättshavare och för de hyresgäster som föreningen har. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller också för de som är hyresgäster i andra hand (andrahandsuthyrning).
 
Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och dess medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har Du frågor
Om Du har några funderingar över något som tas upp i dessa ordningsregler så är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

_________________________

Utöver dessa ordningsregler gäller brf Paletts stadgar. Ordningsreglerna har beslutats om av styrelsen den 22 oktober 2018 och gäller tillsvidare.