BRF_Palett_FINAL

Passersystem och nycklar

Passerbrickor

Varje lägenhet har som standard tre stycken passerbrickor märkta 1, 2 och 3.  Med passerbrickan kan ni öppna dörrar till er egen entré, förråd och tvättstuga samt använda för att åka med terränghissen vid trappen mellan kyrkan och Mjölnerbacken.

Om ni behöver kan ni kvittera ut extra brickor. Dessa är antingen märkta 4, 5, 6 eller saknar nummermärkning. Extrabrickor kan inte användas för att boka tvättstygan och fungerar inte i terränghissen.

Porttelefon

Genom att hålla upp passerbrickan mot porttelefonens knappsats öppnas dörren.

För besökare gäller det att ringa upp er via porttelefonen. Besökaren följer då anvisningarna på skärmen, bläddrar sig till den personens namn den vill besöka och trycker på knappen intill. Porttelefonen ringer då upp er varvid ni svarar i telefonen, talar med er besökare och medger tillträde genom att trycka ”*” alternativt ”5” på telefonen. Om ni vill neka tillträde trycker ni ”#”.

Efter klockan 19:00 stängs porttelefonerna ner och den som vill besöka er knappar in ert telefonnummer (det ni angivit) på knappsatsen följt av ”ok” varefter porttelefonen ringer upp er. Om besökaren slår numret fel kommer en överkryssad lur att visas i displayen.

 

  Öppna:              5 eller *

  Neka tillträde:   #

Observera att ni måste ha en tonvalstelefon för att kunna öppna dörren via er telefon.

Borttappad passerbricka och nybeställning

Om ni tappat bort er passerbricka skall ni snarast kontakta nyckelansvarig i styrelsen för att spärra er bricka för användning. en ny bricka kostar 150kr

Ni kan också kontakta nyckelansvarig för att beställa nya brickor.

Nyckelansvarig är Martin Giese och nås på nycklar@brfpalett.se.

Notera att inneboende eller andrahandshyresgäster med extrabrickor bör ha skriftligt medgivande från den som äger bostaden för detta. Det bör ni själva tillhandahålla och ta med då ni kvitterar ut de extra brickorna.


Har ni tappat bort den blå nyckeln så kan en ny kvitteras ut till en kosntad av 300 kr.

Bricka nr 1-3 går till tvättstuga och stora hissen.

Extrabrickor nr 4-6 samt onumrerade går inte att använda i tvättstuga och hiss.

Beställning av extrabrickor

Skriv ut och fyll i formuläret nedan för att beställa extra brickor till passersystemet. Lämna lappen till nyckelansvarig eller i föreningens brevlåda.