BRF_Palett_FINAL

Om Styrelsen

Nuvarande styrelse är vald vid ordinarie föreningsstämma som hölls den 11 maj 2017. Ordföranden är vald på ett (1) år och ledamöter på 1-2 år.

Inför kommande ordinarie föreningsstämma kommer vald valberedning att ta fram förslag på ny sammansättning av styrelsen, i enlighet med föreningens stadgar.

Se namn och kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar under rubriken styrelsemedlemmar.