BRF_Palett_FINAL

Förvaltning i föreningen

Förvaltning i föreningen
Brf Palett anlitar HSB för ekonomisk och administrativ förvaltning och Nordstaden för teknisk skötsel (kontroll av byggnadens skick samt underhåll). Dessa avtal ger föreningen tillgång till en professionell organisation för styrelsen att samarbeta med, samt kunnig personal när ni som boende behöver hjälp med frågor om hyra, avgifter eller när ni behöver göra en felanmälan. 
 
All post till Brf Palett går också direkt till HSB som distribuerar denna vidare till styrelsen. Fakturor tas om hand och skannas in i ett datorsystem. HSB konterar sedan upp fakturorna så att de hamnar på rätt konto i resultaträkningen och skickar dem sedan vidare till styrelsewebben (dit alla styrelsemedlemmar har tillgång). Styrelsen granskar sedan fakturan och kontrollerar att den är riktig innan den attesteras och går till betalning.

Kontaktuppgifter till Nordstaden:
08 - 32 40 60 (07-16) eller kundtjanst@nordstaden.se

Kontaktuppgifter till HSB: 
010 - 442 11 00 eller servicecenter@hsb.se 

Övriga avtal
Förutom avtalen med HSB har föreningen också ett flertal mindre avtal inom olika områden, t.ex. städning, hissar, takskottning, passersystem och mark- och trädgårdsskötsel.