BRF_Palett_FINAL

Lokaländring för utkvittering av fjärrkontroller och brickor samt avtalskrivning för parkeringshuset

Under hösten kommer lokalen för utkvittering av fjärrkontroller och brickor samt avtalskrivning för parkeringshuset Lidret att ske i Mjölnerbacken 33's föreningslokal.

Tid & datum för då kan du kvittera ut fjärrkontroller och brickor, skriva avtal m.m under hösten är:

Tid:
19:00 - 20:00
Datum:
2016:
28 juli
1 augusti
31 augusti
1 september
29 september
3 oktober
31 oktober
1 november
30 november
1 december
Slutet av december efter önskemål.