BRF_Palett_FINAL

Avfallssortering och återvinning

För allas trevnad är det viktigt att ni hanterar sopor på rätt sätt. Nedan hittar ni information om hushållsavfall, återvinning och grovsopor.

 

Inga grovsopor får lämnas kvar i källargångar, entrér, trapphus eller cykelförråd!

OBS! Det är absolut förbjudet att lämna sopor på samfällighetens mark, det är ett brott mot miljöbalken 15 kap 26 § och är straffbart med böter och fängelse.

 

Sopnedkast

Släng endast påsar med hushållsavfall i sopnedkastet, inga grenar eller spretiga, vassa föremål, ej heller kartonger typ pizzaförpackning.  Se till att påsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids ut i sopsugrummet i källarplanet.

 

Sopnedkastet är anslutet till Envacs sopsug vilket ger oss en effektiv och miljövänlig avfallshantering. Tack vare sopsugen behöver vi inga sopbilar utan hushållsavfallet forslas automatiskt bort via ett underjordiskt system.

 

Återvinning
Tidningar, wellpapp, stora kartonger (förpackningar), batterier, metall, plast och glas (flaskor och burkar) slängs i respektive behållare som finns placerade vid bakom Hemköp i Rissne Centrum. Lägg aldrig någonting utanför dessa behållare!

 

Grovsopor
Grovsopor, t.ex. möbler, julgranar, stolar, bord, hyllor, stekpannor, speglar m.m. lämnas till ReTuren. ReTuren är kommunens stora sopbil som stannar på flera ställen runtom Sundbyberg en gång i månaden. Närmast oss stannar den på Mjölnerbacken 7.
Datum och tider för när ReTuren kommer samt information om vad de tar emot hittar ni på Savabs (Sundbybergs avfall och vatten AB) hemsida: http://www.savab.se/lagenhet/lamna-avfall/returen/

 

Återvinningscentral

Övrigt avfall som t.ex. farligt avfall, trädgårdsavfall, elektronik och grovsopor ska lämnas på återvinningscentral (ÅVC). Närmaste ÅVC finns vid Kvarnkullen, några minuters promenad från oss. 
Vanligtvis har de öppet för hushåll alla dagar utom torsdagar och fredagar, men öppettiderna kan variera veckovis. Kolla öppettider för aktuell vecka på hemsidan: http://www.sorab.se/hushall/atervinningscentraler/kvarnkullen-avc-sundbyberg/

Sidan uppdaterad 2014-01-11

Att tänka på...

 

All som har strömsladd räknas som elektronikavfall, så även en enkel lamphållare måste återvinnas och kan inte slängas som hushållsavfall eller lämnas som grovsopor.

 

Kuvert innehåller klister som försvårar pappersåtervinning. Släng därför kuvert i hushållssoporna och inte i pappersåtervinningen.

 

Det är bara förpackningar av glas (flaskor och burkar) som får slängas i den vanliga glasåtervinningen. Dryckesglas, porslin, spegelglas och fönsterglas innehåller ofta ämnen som ej går att återvinna och måste lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen.