BRF_Palett_FINAL

Försäkringar

Hemförsäkring

Kom ihåg att alltid ha en korrekt hemförsäkring för er bostad, oavsett om ni är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.

 

Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har via Trygg-Hansa tecknat ett bostadsrättsförsäkring som gäller för alla bostadsrätter i föreningen. Detta innebär att du själv inte behöver teckna ett eget bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

 

Trygg-Hansa försäkringsbrev 25-0420994-04 (Datum 2009-10-07)

Bostadsrättsförsäkring

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare i bostadslägenhet. Trygg-Hansas villkor för Hemförsäkring, Bostadsrättsförsäkring, gäller. Grundsjälvrisken är 1 200 kr. Särskild självrisk kan finnas, t ex vid vattenläckage är självrisken 2 000 kr.