BRF_Palett_FINAL

Reparation och underhåll i hyreslägenheter

Brf Palett följer Förvaltaren AB:s riktlinjer vid underhåll och reparationer i föreningens hyreslägenheter.

 

Vid misstanke om vattenskada vid rinnande kranar, element, toalettstol skall hyresgästen omedelbart kontakta fastighetsförvaltaren via Nordstaden för att undvika omfattande vattenskador. Se sidan Felanmälan

 

Åtgärdsrutin vid fel

  1. Hyresgästen skall i första hand försöka åtgärda det som är trasigt/fel (t.ex. rensa avlopp och skruva åt skruvar i en glappande garderobsdörr).
  2. Det trasiga föremålet lagas av fastighetsförvaltaren. Om det ligger inom hyresgästens ansvarsområde informeras denne innan reparation/byte av fastighetsförvaltaren att de kommer att debiteras kostnaden för reparationen.
  3. Om reparation inte är möjligt skall föremålet bytas och Brf Palett står för kostnaden om bytet ligger utanför hyresgästens ansvarsområde. Naturligt slitage skall föreligga.

 

Hyresgästen ansvarar själv för byte och underhåll av

  • Lysrör och glödlampor
  • Skärbräda i kök. Styrelsen hänvisar till IKEA
  • Golv
  • Väggar

 

Föreningens ansvarsområde

  • Toalettsits, ugnsplåtar och lampkupor till kök och badrum byts när behov finns och naturligt slitage föreligger.
  • Spis, frys, kyl, fläkt och badrumsskåp repareras i första hand och bytes om reparation ej är möjlig.

 

Skadegörelse och misskötsel

Vid misstanke om skadegörelse eller misskötsel från hyresgästens sida skall kostnaden alltid faktureras hyresgästen. (Exempelvis sprickor i handfat och badkar.)

Styrelsens instruktion till HSB ServiceCenter gällande reparationer och underhåll i hyreslägenheter.