BRF_Palett_FINAL

Ritningar

Beställa lägenhetsritningar

Till varje lägenhet finns fem riningar som kan vara av intresse vid ombyggnationer eller besök av hantverkare. Dessa ritningar kan beställas som fil (jpeg-format) till en kostnad av 50 kr per styck. Papperskopior i A3-format kostar 100 kr, oavsett antalet ritningar. Pengarna går till gemensamma aktiviteter så som trädgårdsgruppen, lucia-fest och likande.

 

Följande ritningar kan beställas:

  • Arkitektritning
  • Konstruktionsritning
  • Elritning
  • Sanitetsritning (vatten & avlopp)
  • Ventilationsritning

 

De ritningar som föreningen äger är fotokopior i form av mikrofilm. Dessa har sedan scannats in i hög upplösning. Kvaliteten på ritningarna varierar dock en aning beroende på hur bra fotokopian är, men i samtliga fall är ritningarna helt läsbara.

 

Ni kan bara beställa ritningar för er egen lägenhet. På originalritningen syns i många fall även intilliggande lägenheter, men i de kopior ni kan beställa är det bara er lägenhet samt intilliggande väggar som visas, övriga delar är maskerade. Ett ritningsunderlag är egentligen ingen hemlig handling, men styrelsen har valt att endast tillhandahålla det som är relevant för varje lägenhet.

Exempel på ritningar

För att ni skall se hur det ni beställer kommer att se ut finns här några exempel i form av ritningar för vår gårdslokal och tvättstuga, samt arkitetritningen för en lägenhet.

Tänk på att filerna är stora och ni kan behöva zooma in i bilden för att kunna se detaljerna korrekt.

Gemensamma ritningar

Förutom ritningarna för varje lägenhet finns det också några gemensamma ritningar som ni fritt kan ladda ner här.

 

I lägenhetens sanitetsritning står det en hänvisning till en standardritning för VVS-installationen, tex "SE RITN. R59:7010", dessa standardritningar finner ni också nedan.

Beställning av ritningar

Använd detta dokument för att beställa ritningar. Fyll i lappen och lägg den i föreningens brevlåda. Brevlådan finns i hallen till tvättstugan.

Fyll gärna i formuläret nedan när ni lagt beställningen i brevlådan, då kan ni snabbare få era filer. Ni måste dock alltid lämna den underskrivna betsällningen i brevlådan eftersom det är underlag för debitering.