BRF_Palett_FINAL

Städning och renhållning

 

Brf Palett har valt att anlita två företag för städning och renhållning i våra gemensamma lokaler och trapphus samt på gården. Dessa avtal täcker en normal nivå av städning. Är det onormalt skräpigt eller ostädat så får vi betala extra för denna städning, något som i slutändan vi alla får betala för genom hyran eller månadsavgiften.

 

Så för att hjälpa till att hålla nere våra gemensamma kostnader hoppas vi att ni kan hjälpa till att själv hålla rent efter er, kasta skräp i papperkorgar och torka upp efter er om ni råkat spilla något. Speciellt viktigt är det att hålla rent i hissen, en liten sten i rännan för dörren kan göra att dörren fastnar vilket kan göra att vi får betala en kostsam utryckning för hiss-service.

 

Städning av trapphus

Varje onsdag med början klockan 10 städas trappor och golv i trapphus och entré av Alena.

 

För att underlätta städningen ber vi er att ta bort eventuella dörrmattor utanför dörrarna.

 

Städning av källargångar

Källargångar städas var annan månad. För att underlätta städningen och av brandskyddsskäl får inga föremål eller möbler ställas i gångarna.

 

Föremål som lämnats i gångarna kan komma att kastas bort.

 

Städning av tvättstuga

Tvättstugan städas på onsdagar mellan 08:00 och 12:00. Under denna tid kan därför tvättstugan ej bokas

 

Städning av utemiljö

Utemiljön städas av Solens Trädgård en gång per vecka. Då plockar de upp skräp och tömmer papperskorgar

 

Dessutom gör de en större städning varje vår och höst. På hösten samlas också löv in i två omgångar.

 

På sommaren klipps gräset vid behov (för att hålla en längd på mellan 5 och 12 cm).