BRF_Palett_FINAL

Värme och ventilation

Ventilation

Det är viktigt med bra ventilation inomhus, eftersom dålig lukt eller kondens annars kan uppkomma. Brf Paletts två fastigheter har ett till- och frånluftssystem för att säkra ett gott inomhusklimat, även kallat FTX-system. Systemet innebär att det sitter stora fläktar på vinden som styr både till- och frånluften.

 

Rent praktiskt betyder det att luft kommer in genom så kallade tilluftsdon i vardagsrum och sovrum (se bilden här ovan) och går ut genom ventiler i badrum och kök. Luften som kommer in genom tilluftsdonen är inte kall utan är förvärmd, men kan kännas något sval om det är varmt i rummet. Torka gärna ur tilluftsdonen då och då med en fuktig trasa. Filtret som sitter i tilluftsdonet byts lämpligen ut en gång om året. Styrelsen tillhandahåller kostnadsfritt nya filter årligen. Det går även bra att dammsuga filtren eller tvätta dessa i varmt vatten. Täpper du till tilluftsdonen i din lägenhet innebär det att du får en sämre luftcirkulation och därmed ett sämre inomhusklimat. Luftströmmen i övriga rum ökar också och din köksfläkt fungerar sämre.

 

Köksfläkt

Spisfläktar som används i brf Palett skall bestå av en spiskåpa med ett spjäll som kan öppnas för att öka ventilationen. När man vrider på fläktens vred så öppnas spjället och mer luft än vanligt sugs då ut ur köket med hjälp av de stora fläktarna på vinden. En motordriven fläkt stör de stora fläktarna på taket, då dessa ej klarar av det plötsliga trycket från den starka luftströmmen som en påslagen motordriven fläkt orsakar. Luften vänder istället tvärt och pressas ned i grannarnas ventilationskanaler med störd luftcirkulation som följd. Därför är en motordriven fläkt inte tillåten i brf Palett.

 

Filtret i spiskåpan rengörs med fördel en gång i månaden. Du kan även diska hela filterhållaren i diskmaskin eller ta ut filtret ur hållaren och tvätta det i varmt vatten med diskmedel.

 

Värme

Brf Paletts två fastigheter är anslutna till kommunens fjärrvärmenät. Det betyder att uppvärmt vatten pumpas genom husens ledningar och cirkulerar sedan runt mellan våningsplanen och värmer upp våra element. Elementen är inställda på att hålla 20°C inomhustemperatur. Det är samma inställning som under den förra ägarens tid (Fastighets AB Förvaltaren). Att elementen emellanåt kan verka kalla kan bero på att de regleras automatisk via termostatventiler och stängs av när inomhustemperaturen är 20 grader. Detta kan vintertid inträffa om solen ligger på i rummet eller om det är många personer som vistas i rummet. Tänk på att inte hänga gardiner för nära termostatventilen som då kan bli blockerad och få till följd att värmecirkulationen störs.

 

Avluftning av element

Om hela eller del av elementet känns kallt medan övriga är varma kan det vara nödvändigt att avlufta elementet.

 

Avluftning sker genom att du försiktigt öppnar den mutter som sitter högt uppe på ena kanten av elementet. Lufta bara elementet om värmereglaget är utskruvat (dvs varmt läge), om elementet är avstängt kan trycket bli otillräckligt för att all luft skall försvinna och det finns också risk för att det uppstår läckage som man inte märker eftersom elementet är avstängt.

 

Tänk på att när elementet är färdigluftat så kommer det att rinna vatten, så se till att ha en handduk redo för att torka upp det vatten som kommer. När avluftningen är klar, skruva då tillbaka muttern, kontrollera att muttern sluter tätt och att inget läckage uppstått. Ett tips är att lägga en bit torrt papper under elementet som man sedan kontrollerar några timmar senare, på detta sätt upptäcker man om en läcka har uppstått.

 

Försök inte att avlufta elementen om du är osäker på hur man gör. Ta i så fall hjälp av någon som kan sin sak, alternativt så kan du kontakta HSB Service Center där du kan köpa tjänsten.

 

Akuta fel

Skulle en läcka på elementet uppstå, försök först att skruva av elementet. Ställ något under för att begränsa vattenskadan.  Ta sedan genast kontakt med Nordstaden eller jouren samt meddela styrelsen.